Five Thousand Metres

Five Thousand Metres

  • Director: Ram Madhvani
  • Release Date: 19 February 2016 (USA)
  • Country: India
  • Run Time: 122 min
  • Language: English / Hindi
  • Writers: Saiwyn Quadras / Sanyukta Shaikh Chawla
  • Genres: Biography / Drama / Thriller
  • Stars: Sonam Kapoor, Shabana Azmi| See more 53 full cast & crew »
IMDb Rating Image 7.8

Sonam Kapoor

Shabana Azmi

Yogendra Tikku

Abrar Zahoor

Jim Sarbh

Ali Baldiwala

Vikrant Singta

Kirti Adarkar

Parth Akerkar

Hayder Ali

Arjun Aneja

Bobby Arora

Rohit Assija

Sabreen Baker

Freny Bhagat

Shashi Bhushan

Sonal Paresh Borkhatariya

Dolly Bose

Madhu Anand Chandhock

Rajan Chhabra

Eisha Chopra

Pankaj Chouhan

Parimal Desai

Prashantt Guptha

Jenice

Meghana Kaushik

Farrah Khan

Waqar Khan

Anjali Khurana

Alex Kozyrev

Svetlana Kurochkina

Arnold Malek

Farzana Memon

Khushnam Mistry

Sadh Orhan

Deepali Pandya

Tiya Pandya

Yashvi Pandya

Shashank Qazi

Imran Qureshi

Aarush Rana

Neelam Rana

Parveen Rangwala

Shekhar Ravjiani

Divya Roy

Nikhil Sangha

Deepak Shah

Preeti Sharma

Poonam Sirnaik

Edward Sonnenblick

Kartik Thakkar

Valery Tretyak

Sushil Tyagi

Sunanda Wong

Ayn Zoya

Leave a Comment